Polish (Poland)English (United Kingdom)

REGULAMIN
ŻEGLARSKIEGO REKORDU TRASY
GDYNIA-ŚWINOUJŚCIE albo ŚWINOUJŚCIE GDYNIA

1. Przepisy ogólne

Żeglarski Rekord Trasy Gdynia-Świnoujście albo Świnoujście-Gdynia jest pod Zarządem:

 • Stowarzyszenie Regat Wokółziemskich, Gdynia.
 • Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica”, Gdynia;

W sprawach związanych z Żeglarskim Rekordem Trasy powyższe instytucje reprezentuje Komitet Rekordu Trasy (KRT).
Nazwisko sternika, który ustanowił rekord oraz informacje dotyczące jachtu, zostaną podane do wiadomości publicznej. Rekord uważa się za nowo ustanowiony, jeżeli czas przepłynięcia trasy jest co najmniej o 1 minutę krótszy niż dotychczasowy.

2. Uczestnictwo

Do próby pobicia rekordu mogą być zgłoszone żaglowe jednostki sportowe długości od 6,5 m., bez ograniczeń powierzchni żagli, klasy, i typu. Próba rekordowego przepłynięcia trasy zostaje podjęta indywidualnie w czasie wybranym przez zawodnika i podanym zgłoszeniu.

3. Zgłoszenia

Zamiar dokonania próby pobicia rekordu trasy należy zgłosić mailem lub telefonicznie na adres Komitetu Rekordu Trasy.

Próby mogą być podejmowane w okresie od 1 maj do 31 października każdego roku.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko sternika,

 • nazwę jachtu i numer na żaglu

 • dzień i godzinę startu.

Sternik jest proszony o zgłoszenie, przed startem, albo po przybyciu na metę, dodatkowych informacji dotyczących typu jachtu, armatora i załogi. Jacht może podlegać kontroli bezpieczeństwa żeglugi przez Komitet Rekordu Trasy.

4. Trasa

Rekord będzie ustanowiony na trasie GDYNIA-ŚWINOUJŚCIE, albo ŚWINOUJŚCIE-GDYNIA.

Długość trasy wynosi ok. 200 Mm.

Linia startu/mety w Gdyni:

 • południowa główka wejściowa portu handlowego w kierunku południowym 3 kable.

Linia startu/mety w Świnoujściu:

 • wschodnia główka wejściowa – pława torowa numer „16”.

5. Obliczenie czasu trasy

Czas startu i mety musi być wpisany do dziennika jachtowego. Czas trasy oblicza się z dokładnością do 1 minuty. Mierzenie czasu trasy może być przeprowadzone również przez Komitet Rekordu Trasy.

6. Środki napędu

W czasie próby przepłynięcie trasy jachtu mogą być napędzane jedynie siłą wiatru. Komitet Rekordu Trasy może zażądać plombowania silników.

7. Inne źródła energii

Na jachcie można używać tylko siły mięśni załogi przy obsłudze wszelkich mechanizmów i urządzeń. Nie zakazuje się używania różnych sposobów transmisji mechanicznej i hydraulicznej. Z innych źródeł energii można korzystać wyłącznie do oświetlenia, gotowania posiłków i do obsługi elektronicznej aparatury nawigacyjnej.

8. Załoga

Sternik podany w zgłoszeniu musi znajdować się na jachcie od momentu startu do momentu zakończenia próby.

9. Zgłoszenie rekordu

Czas przepłynięcia trasy należy zgłosić w formie pisemnej (KARTY REJSU, wyciąg z DZIENNIKA JACHTOWEGO) w Stowarzyszeniu Regat Wokółziemskich Gdynia w możliwie krótkim terminie po przybiciu na metę.

10. Ratyfikacja rekordu

Komitet Rekordu Trasy zatwierdza rekord. Rekord zostaje uznany w dniu jego ratyfikacji. Potwierdzony stosownym CERTYFIKATEM

11. Odpowiedzialność armatora, odpowiedzialność organizatora

 • Bezpieczeństwo jachtu i jego załogi jest jedyną i nieuniknioną odpowiedzialnością armatora, który musi zadbać o to, aby jacht znajdował się w pełnej dzielności morskiej i aby był obsadzony przez doświadczoną załogę, fizycznie przystosowaną do stawienia czoła złym warunkom pogodowym. Jacht musi spełniać wymagania „zdrowego” kadłuba, drzewc, takielunku, żagli i całego osprzętu, Armator musi zadbać o to, aby całe wyposażenie bezpieczeństwa było właściwie utrzymane oraz zaształowane. Załoga winna wiedzieć gdzie się znajduje i jak go używać.

 • Ani ustalenia Specjalnych Przepisów użytych przez Komitet Rekordu Trasy (KRT), ani kontrola jachtu pod kątem tych przepisów w żaden sposób nie ogranicza lub redukuje całkowitej odpowiedzialności armatora lub przedstawiciela armatora.
 • Jedyną i wyłączną odpowiedzialnością każdego sternika jachtu jest decyzja o starcie lub kontynuowaniu próby pobicia rekordu trasy.

 • Komitet Rekordu Trasy (KRT) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zranienia, utratę życia uczestników lub innych, oraz za utratę czy uszkodzenie jachtu uczestniczącego w Żeglarskim Rekordzie Trasy. Nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia wynikające z przystąpienia do pobicia rekordu.

12. Interpretacje

W przypadku kwestii spornych ostateczną decyzję podejmuje Komitet Rekordu Trasy. Wszelkie wnioski i sprawy bieżące związane z rekordem trasy prosimy kierować na adres:


KOMITET REKORDU TRASY


e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szef: Marian Kula

Sekretarz: Norbert Patalas

Edward Kinas

Maciej Pytlik

Zenon Gralak

Logo rekordu trasy

Stowarzyszenie Regat Wokółziemskich

Tel. (+48) 609 458 350